Kommunikation mellem Handicap og psykiatri og Regionens sygehuse
Stamdata


Formål

At sikre en nem kommunikation imellem området Handicap og psykiatri og sygehuse


Påbegyndt drift: 2015-07


Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1
Antal sygehuse, der deltager: 1
Volumen fritekst: Højest 40 borgere om året


Kontaktperson(er)Parter


Initiativets ansvarlige

 • Somatikken i Region Midtjylland
 • Psykiatrien i Region Midtjylland
 • Samsø Kommune


Initiativets anvendere

 • Samsø Kommune


Kommuneområde initiativet anvendes i

 • Myndighed for socialpsykiatrisk område
 • Myndighed for handicapområdet
 • Myndighed for socialt udsatte på voksenområdet
 • Botilbud, socialpædagogisk støtte §85, §107 og §108
 • Opsøgende tilbud, socialpædagogisk støtte §99
 • Center for rusmidler
 • Hjemmesygepleje til borgere indenfor psykiatri og socialområdet
 • Aktivitetstilbud


Brugere der indgår i initiativet

 • Pædagoger
 • Socialpædagoger
 • Socialrådgivere
 • Sygeplejerske
 • Sosu-assistent
 • Visitator
 • Andre


Anvendte systemer

 • KMD NEXUS


Meddelelsestyper

 • Indlæggelsesadvis, DIS20
 • Indlæggelsesrapport, XDIS16
 • Melding om færdigbehandling, XDIS19
 • Plejeforløbsplan, XDIS21
 • Udskrivningsadvis, DIS17
 • Udskrivningsrapport, XDIS18
 • Korrespondance, DIS91/XDIS91
 • Henvisning, REF01
 • Henvisning til kommune, XREF15
 • Epikrise, DIS01
 • Afslutningsnotat fra kommune, XDIS15
 • Ambulantepikrise, DIS02
 • Skadestueepikrise, DIS03


Kommunikation mellem parter

 • Kommunikation mellem sygehus og kommune
Dato: 25.09.2017

Kl.MeddelseBruger
09:51[ Private institutioner ] blev ændret til [ ]. Før: [ ]Christina Madsen
09:51[ ] blev ændret til [ ]. Før: [ ]Christina Madsen
09:51[ ] blev ændret til [ ]. Før: [ ]Christina Madsen
09:51[ , , Samsø Kommune ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Christina Madsen
09:51[ Samsø Kommune ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Christina Madsen
09:48[ translation missing: da.projects.show.title ] blev tilføjetChristina Madsen
09:48[ translation missing: da.projects.show.objective ] blev tilføjetChristina Madsen
09:48[ translation missing: da.projects.show.volume ] blev tilføjetChristina Madsen
09:48[ Påbegyndt drift dato ] blev ændret til [ 2015-07-01 ]. Før: [ ]Christina Madsen
09:48[ Fuldt udbredt dato ] blev ændret til [ 2017-05-01 ]. Før: [ ]Christina Madsen
09:48[ Christina Madsen ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Christina Madsen
09:43[ Status ] blev ændret til [ drift ].Christina Madsen
09:43Projekt oprettet