OM LANDKORTETDatavaliditet

Ved anvendelse af data fra landkortet over psykiatri og socialområdet, bør man være opmærksom på:

  • At landkortet ikke indeholder en komplethed af data for alle initiativer, indenfor psykiatri- og socialområdet. Der kan derved eksistere initiativer, der ikke er indberettet, fx pga. manglende kendskab til landkortet.

  • At der kan være initiativer i landkortet, som ikke er opdaterede på det aktuelle tidspunkt. Der opfordres til at initiativer opdateres minimum én gang om året samtidigt.

  • At inddatering til og opdatering af landkortet er frivilligt, hvorfor der kan eksistere initiativer, som ikke er indberettede/opdaterede.