OM LANDKORTETHvem står bag?

MedCom varetager det praktiske arbejde med etablering af landkortet over psykiatri- og socialområdet.

MedCom er en national non profit organisation, der ejers af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, se mere her.

Der er nedsat en kortlægningsgruppe, som har til formål at bidrage til udarbejdelsen af landkortet via input til og kvalificering af søgeparametre og resultatparametre i landkortet. Yderligere skal kortlægningsgruppen være med til at sikre ejerskab for landkortet samt være ansvarlige for at indsamle og indtaste relevant og opdateret data om psykiatri- og socialområdet i kortet.

Kortlægningsgruppen består af regionale og kommunale repræsentanter fra hver region indenfor hhv. psykiatri- og socialområdet, se gruppens deltagere her.