OM LANDKORTETBaggrund of formål

I sundhedsaftalerne for årene 2015-2018, er der fokus på at udvide brugen af MedCom standarder til også at omfatte regionens psykiatri og det sociale område i kommunerne. Det sker bl.a. med baggrund i ligestillingen af somatik og psykiatri i de nye sundhedsaftaler. Landkortet er etableret på baggrund heraf samt på baggrund af ønske fra KKR-digitaliseringsnetværket (kommunernes digitaliseringsnetværk) og regioner.

Formålet med landkortet over psykiatri- og socialområdet er at bidrage med et fælles overblik over anvendelse af MedCom standarder indenfor det psykiatriske område og socialområdet. Målsætningen er at skabe en oversigt over initiativer, som er iværksat inden for disse områder. Det er hensigten, at landkortet skal give let adgang til viden om initiativer indenfor psykiatri- og socialområdet, og derved skabe grundlag for vidensdeling og samarbejde på tværs af sektorer.