OM LANDKORTETAktualitet

Indberetning og opdatering af initiativer til landkortet sker løbende.

Der er indført en opdateringsprocedure, der har til formål at sikre, at initiativerne minimum opdateres én gang årligt. Proceduren består på nuværende tidspunkt af, at der én gang årligt udsendes en e-mail til udvalgte personer. E-mailen indeholder en påmindelse om at opdatere oplysningerne i de indberettede initiativer.

Derudover udsendes der automatisk e-mail, når et initiativ nærmer sig sin afslutningsdato.